Bez wody życie zamiera

Systemy nawadniające

systemy nawadnające
Podstawą dobrze wykonanej i należycie działającej instalacji nawadniającej jest odpowiednio przygotowany projekt.

Projekt instalacji powinien uwzględniać nie tylko obecne kształty naszego ogrodu, aktualnie rosnącą roślinność oraz elementy istniejącej już architektury, lecz również powinien wybiegać w przyszłość uwzględniając naturalne zmiany rosnącego ogrodu oraz te planowane przez jego właścicieli. Przygotowując projekt nawodnienia musimy dopasować go nie tylko do kształtu naszego ogrodu, oraz roślinności jaka się w nim znajduje, ale również do źródła jego zasilania. Projekt powinien zakładać, aby ilość wody jaką dysponujemy, była wystarczająca do obsłużenia poszczególnych jego sekcji. W tym celu należy dokonać odpowiednich obliczeń hydraulicznych, związanych z wydatkiem poszczególnych elementów nawadniających (zraszaczy, linii kropkujących) oraz przepływem wody w rurach.

Zalety automatycznych systemów nawodnienia

  • oszczędności zużycia wody sięgające do 50% - porównując podlewanie ręczne;
  • automatyzacja pracy systemu, odpowiednia dawka wody
  • dla poszczególnych roślin;
  • swobodny wybór czasu startu systemu podlewania,
  • zalecamy podlewanie w nocy lub rankiem - mniejsze
  • odparowanie, nie zalecamy przy pełnym słońcu - możliwość
  • poparzenia roślin;
  • możliwość automatycznego wyłączania systemu podczas
  • opadów deszczu;
  • brak elementów przeszkadzających podczas koszenia