Co mamy dla Ciebie

Oferta

PROJEKTY - ogrodów i terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych.

- przestrzeni publicznych, parki, place zabaw, skwery, zieleńce
- zieleni przy ciągach komunikacyjnych
- rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków
- nawierzchni ogrodowych
- aranżacji dachów zielonych, patia, ogrody zimowe, tarasy
- place zabaw, tereny przy szkołach

Realizacje terenów zieleni

Trawniki z siewu i trawniki z rolki

- profesjonalne SADZENIE drzew, krzewów i roślin, nasadzenia roślin
- fontanny, mini fontanny, ściany wodne, dekoracje wodne
- oczka wodne, stawy ogrodowe, wodospady, strumienie i kaskady

Mała architektura do ogrodu tj. pergole, trejaże oraz altany ogrodowe.

- ogrody skalne i ziemne, skalniaki;
- kosztorysy

Systemy oświetlenia

- ogrodowego
- iluminacja
- oświetlenie ogrodów

Nawadnianie ogrodów, systemy automatycznego nawadniania trawników

Ochrona roślin naturalnymi i chemicznymi środkami

Usługi pielęgnacyjne i konserwacyjne ogrodów i terenów zieleni

Aranżacje florystyczne

Dostawa i gromadzenie materiału roślinnego.