- PROJEKTY - ogrodów i terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych;

  • przestrzeni publicznych, parki, place zabaw, skwery, zieleńce;
  • zieleni przy ciągach komunikacyjnych;
  • rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków;
  • nawierzchni ogrodowych;
  • aranżacji dachów zielonych, patia, ogrody zimowe, tarasy;
  • place zabaw, tereny przy szkołach;

- REALIZACJE terenów zieleni

 - TRAWNIKI z siewu i trawniki z rolki;

  • profesjonalne SADZENIE drzew, krzewów i roślin, nasadzenia roślin;
  • fontanny, mini fontanny, ściany wodne, dekoracje wodne;
  • oczka wodne, stawy ogrodowe, wodospady, strumienie i kaskady;


- MAŁA ARCHITEKTURA do ogrodu tj. pergole, trejaże oraz altany ogrodowe;

- ogrody skalne i ziemne, skalniaki;

- kosztorysy

- SYSTEMY OŚWIETLENIA ogrodowego, iluminacja i oświetlenie ogrodów;

- NAWADNIANIE OGRODÓW, systemy automatycznego nawadniania trawników;

- OCHRONA roślin naturalnymi i chemicznymi środkami;

- USŁUGI PIELĘGNACYJNE i konserwacyjne ogrodów i terenów zieleni;

- ARANZACJE FLORYSTYCZE;

- DOSTAWA i gromadzenie materiału roślinnego;